Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Sociom. Verder adviseert ze de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is onafhankelijk. De Raad van Toezicht van Sociom volgt de Governancecode Zorg 2017 waarin de volgende pijlers centraal staan:

Goede zorg;
Normen en Waarden;
Invloed belanghebbenden;
Inrichting Governance;
Goed bestuur;
Verantwoord toezicht;
Continue ontwikkeling.
In de link worden de pijlers toegelicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit Twan Bongers (voorzitter), Leo Faassen, Frans Vullings, Inge Janssen-Stikfort en Geert Derks.

Contact
De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via 0485 700 500 of info@sociom.nl.

Hierbij een link naar het reglement 2016

Hierbij een link naar de samenstelling van de Raad van Toezicht 2018

Hierbij een link naar de pijlers Governancecode Zorg 2017