ROA komt op voor jouw belangen

Per 1 september 2017 gaat de Raad van Overleg en Advies van start, een medezeggenschapsorgaan voor inwoners en vrijwilligers. De Cliëntenraad stopt per genoemde datum.

De ROA vertegenwoordigt iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sociom. Zij komen op voor jouw belangen. Dat doet ze door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over hoe de dienstverlening nog beter kan. Ze denken, praten en beslissen mee. De ROA is onafhankelijk.

Weten wat er speelt
De vier leden die de inwoners en vrijwilligers vertegenwoordigen komen uit het Land van Cuijk. Deze leden zijn gekoppeld aan één van de vier gebiedsteams, waar ze een aanspreekpunt hebben. Zij weten wat er speelt en volgen met een kritische blik het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast zijn nog twee sociaal werkers aanwezig binnen de ROA om integraal te kunnen werken (bijvoorbeeld onderwerp afhankelijk). Zij hebben geen bevoegdheden.

Praat mee in de ROA
De leden van de ROA vergadert 4 keer per jaar met de directeur-bestuurder. De ROA is te bereiken via mail: roa@sociom.nl

De ROA bestaat uit: Sylvia Peters Rit uit Boxmeer (lid), Peter Hendriks uit Grave (lid). Barend Voskuilen uit Oeffelt (lid), Els Willems uit Cuijk (lid), Huberiet Vollenberg (medewerker Sociom), Samantha Regeer (medewerker Sociom)