Sterke informele zorg en toegankelijke respijtzorg

In de lerende praktijk Mantelzorg Land van Cuijk voelt iedereen zich verantwoordelijk om mantelzorgers te vinden, erkennen en herkennen. Dat is de gezamenlijke ambitie. De vijf deelnemende gemeenten maakten al een Mantelzorgnota waarin ze zes thema’s formuleerden. Met het programma In voor mantelzorg-thuis werken ze aan twee ervan: informele zorg en respijtzorg. Hiermee zetten ze stappen om de samenwerking met en ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren.

De Mantelzorgnota in het land van Cuijk kwam tot stand na een onafhankelijk onderzoek naar de behoefte van mantelzorgers. Daarbij werd onder ander gesproken met organisaties in het Land van Cuijk die in contact komen met mantelzorgers. De resultaten daarvan vormden het startschot voor de Mantelzorgnota: beleid met meer ondersteuning voor mantelzorgers.

Zo’n 25 zorg- en welzijnsorganisaties werken samen. Zij benoemden zes thema’s ofwel bouwstenen in een gemeenschappelijke visie. Dat zijn: het herkennen en erkennen van mantelzorgers, werk en mantelzorg, jonge mantelzorgers, mantelzorg en wonen, informele zorg en respijtzorg. Op vijf van deze thema’s werken werkgroepen concrete acties uit. Het herkennen en erkennen van mantelzorgers loopt als een rode draad door alle acties heen.

Een versterkte positie informele zorg
Marjo Mooren van Centrum Mantelzorg en Wendy Huijbers van sociaal werkorganisatie Sociom zijn de aanjagers van de werkgroep informele zorg. Ze vertellen dat deze werkgroep veel actiepunten kent om de samenwerking tussen professionals en informele zorgorganisaties te verbeteren. Denk aan het aantrekkelijk maken van vrijwillige zorg, deskundigheidsbevordering voor zorgvrijwilligers, een informeel netwerk om zorgvragen in beeld te krijgen en het informele netwerk te betrekken bij zorg en samenwerken met vrijwilligersorganisaties. Zorg- en welzijnsorganisaties, ouderen- thuiszorg, ggz, maatjesprojecten en gemeenten doen mee om concreet aan de slag te gaan met actiepunten van de uitvoeringsnota.

> Lees hier het volledige artikel! 

Deel deze pagina via