Even voorstellen: interim directeur-bestuurder Sociom, organisatie voor sociaal werk.

Karin Werts is begin november door de Raad van Toezicht benoemd tot interim directeur-bestuurder. Ze volgt daarmee Jeroen Rovers op die in november de organisatie heeft verlaten. Karin Werts, 52 jaar, woonachtig in Deurne en moeder van 2 dochters, is al sinds 2003 werkzaam binnen het Sociaal werk in het Land van Cuijk.

Karin is afgestudeerd aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ze heeft in verschillende werkvelden binnen het sociaal werk gewerkt. Als stagiaire begonnen bij het vluchtelingenwerk van Sociom, toen nog SSO en later Radius genaamd. Vervolgens als ouderenwerker, Wonen welzijn en zorg-coördinator (WWZ) en de laatste acht jaar als is ze manager van gebiedsteam Cuijk.

Wat hoop je Sociom de komende tijd te bieden?
Binnen het Sociaal Domein en bij Sociom hebben de afgelopen jaren veel veranderingen en ontwikkelingen plaatsgevonden. De komende maanden ga ik aan de slag om de strategische koers van onze organisatie voor de komende jaren uit te zetten. Het is belangrijk dat we tijdig op ontwikkelingen blijven inspelen en mee veranderen. Waar we goed in zijn blijven we zeker behouden; onze samenwerking met gemeenten en netwerkpartners. Daarnaast de verbinding met inwoners in dorpen en wijken binnen het Land van Cuijk, het ondersteunen van burgerinitiatieven en het bieden van hulpverlening aan mensen individueel en binnen groepen. Maar ook het bieden van een zinvolle dagbesteding en het uitvoeren van Sociaal Werk in de brede zin van het woord is onze kracht, dat is waarvoor ik, samen met mijn collega’s me met hart en ziel in wil zetten.

Wat zie je als grootste uitdaging in jouw functie?
Het gegeven echter dat het Sociaal Domein volop in beweging is en blijft, vraagt van onze organisatie ook een duidelijke visie hoe Sociom zich daar de komende jaren in beweegt. Dat vraagt om actief creëren van kansen en deze vervolgens benutten. Een beweging die het beste past bij de beoogde transformatie in het Sociale Domein, namelijk: zorgen voor een sterke sociale basisstructuur in dorpen, wijken en buurten. Bouwstenen daarvoor zijn vormen van ondersteuning en dienstverlening die dicht bij huis worden aangeboden, die aansluiten bij de feitelijke (zorg- en ondersteunings) behoefte van inwoners en die hun kansen op participatie vergroten.

Die bouwstenen vormen we met elkaar en bouwen we de komende periode verder uit. Ik zie ernaar uit om in goede samenwerking met inwoners, gemeenten, vrijwilligers, samenwerkingspartners en collega’s van Sociom mede uitvoering te blijven geven aan de transformatie binnen het Sociaal Werk in het Land van Cuijk, West Maas en Waal en daarbuiten.

Met hartelijke groet,

Karin Werts, interim directeur-bestuurder Sociom.

december 2018.