Nieuw in het Land van Cuijk! Dagbesteding voor iedereen met een interculturele achtergrond.

“De aanleiding is”, aldus Huberiet Vollenberg, teamleider dagbestedingslocaties bij Sociom, “dat we sinds 2015 in Cuijk weliswaar dagbesteding aanbieden, maar dat inwoners c.q. ouderen met een interculturele achtergrond zelden gebruik maken van een dagbesteding”.

“De reden kan zijn dat men zich niet echt thuis voelt op een dagbesteding met autochtone burgers. Het is ons ook bekend dat inwoners met een interculturele achtergrond, dagbestedingen buiten het Land van Cuijk bezoeken.”

Medewerkers van Sociom, een brede organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk, hebben geconstateerd dat de eenzaamheid onder migranten hoog is. Reyhan Çonka, integratiemedewerker bij Sociom, trok daarom aan de bel.

Visie
“In een participatiemaatschappij dienen we ons te richten op alle burgers in de samenleving. Ook zou begeleiding dicht bij huis aangeboden moeten kunnen worden. Sociom wil, dagbesteding laagdrempelig, in wijken en buurten aanbieden waarbij (interculturele) verbindingen ontstaan en ook scheiding van doelgroepen niet meer aan de orde is”, aldus Reyhan. “Samenwerking met allerlei betrokken organisaties en inzet van de deskundigheid vanuit Sociom, om de kwaliteit te waarborgen is daarbij noodzakelijk en wenselijk.”

Doelstelling
Doel van deze nieuw op te zetten dagbesteding is om inwoners met een interculturele achtergrond en hun mantelzorgers, te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Vanuit deze dagbesteding kunnen we, ook vanuit Sociom, ondersteuning aanbieden in de thuissituatie, bijv. bij het invullen van formulieren.

Dagbesteding “De Wereld”
We willen, samen met vrijwilligers, koken, koffie drinken en andere activiteiten opzetten die het samenzijn bevorderen. Kortom, een gevoel van thuis creëren, “uit welk land ter wereld u ook afkomstig bent”.

Meer weten over dit initiatief of wilt u vrijwilliger worden? Mail naar huberietvollenberg@sociom.nl of reyhanconka@sociom.nl en u kunt bellen naar Sociom 0485-700500.