Samen werken aan leefbaarheid

Soms vraagt de situatie in een buurt of wijk om intensieve inzet. Bijvoorbeeld wanneer er bepaalde problemen zijn of wanneer de leefbaarheid in het gedrang is. We werken dan voor langere tijd samen met jou aan een oplossing. Daarbij betrekken we ook anderen; bijvoorbeeld partijen die kunnen helpen bij het bereiken van ons doel.  

Jongeren als rolmodel
Minder overlastmeldingen en een betere sfeer in de buurt. Dat was de inzet van het project voor de Vierlanderdreef in Cuijk. Hiervoor werkten we samen met het Basisteam Jeugd en Gezin, scholen, de wijkmeester, de wijkraad, intercultureel centrum Safina en de politie. Het project draaide om het motiveren en activeren van de jongeren en buurtbewoners. Door van jongeren een rolmodel te maken veranderde hun gedrag in positieve zin.

Wijkbewoners in contact
De wijk Boxmeer-Noord diende als ‘proeftuin’ voor wijkgericht werken. Sociaal werkers gaven in het kader van het project ‘Doen!’ vraaggericht ondersteuning aan burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld bij de organisatie van burendag. Vrijwilligers en organisaties sloegen de handen ineen en organiseerden een activiteit rondom wijkaccommodatie De Driewiek. Allochtone en autochtone wijkbewoners kwamen hier met elkaar in contact, wat de integratie ten goede kwam.

Deel je ideeën met de sociaal werker
Wil jij meewerken aan de leefbaarheid van je buurt? Laat het de sociaal werkers weten via 0485 700 500 of info@sociom.nl.

Deel deze pagina via