Participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject (PVT) is onderdeel van het inburgeringsprogramma voor statushouders en huwelijksmigranten.
Naast het leren van de Nederlandse taal krijgen nieuwkomers het PVT aangeboden waarin ze kennis en vaardigheden leren over de Nederlandse samenleving.
Doel van het inburgeringstraject is nieuwkomers een kans te bieden om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.
Het PVT bestaat in het land van Cuijk uit vijf workshops. Drie workshops gaan over de Nederlandse democratie en de daarbij behorende kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Twee workshops worden door de GGD en Werk & Inkomen aangeboden.
Aansluitend volgt een excursie en speeddate, waarbij clubs en verenigingen zichzelf presenteren aan de nieuwe burgers. Deelnemen aan een club vergroot de kans om kennis te maken met Nederlanders en dus ook de kans op integratie.

Ceremonie
Het participatieverklaringstraject (PVT) wordt afgesloten met een tekenceremonie in het gemeentehuis.

Medewerkers

Meer informatie? Selecteer je gemeente en vind de medewerker bij jou in de buurt.