Participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject (PVT) is onderdeel van het inburgeringsprogramma voor statushouders en huwelijksmigranten.

Naast het leren van de Nederlandse taal krijgen nieuwkomers het PVT aangeboden, waarin kennis wordt opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld met betrekking tot de Nederlandse samenleving.
Doel van dit inburgeringstraject is nieuwkomers een kans te bieden, om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven.
Het PVT bestaat in het Land van Cuijk uit vijf workshops. Drie workshops gaan over de Nederlandse democratie en de daarbij behorende kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Twee workshops worden door de GGD en Werk & Inkomen aangeboden. Aansluitend volgt een excursie/speeddate, waarbij clubs en verenigingen zichzelf presenteren. Deelnemen aan een club vergroot de kans om kennis te maken met Nederlanders.

Ceremonie
Het participatieverklaringstraject (PVT) wordt afgesloten met het ondertekenen van de participatieverklaring. Statushouders verklaren hiermee dat ze kennis hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De tekenceremonie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.  

Medewerkers

Meer informatie? Selecteer je gemeente en vind de medewerker bij jou in de buurt.

Deel deze pagina via