JOSH in Heumen

JOSH (Jongeren Op Straat Heumen). In het JOSH zitten vertegenwoordigers van het jongerenwerk, gemeente en politie.

In opdracht van de Gemeente Heumen coördineert Sociom jongerenoverlast op straat. We nemen meldingen aan en leggen verbinding met de juiste inwoners en professionals.

In de Gemeente Heumen faciliteert Sociom het Josh overleg door als onafhankelijke partner het regulier afstemmingsoverleg te organiseren en verslag te leggen. Ook ondersteunt Sociom de samenwerkingspartners op de werkvloer door vanuit een onafhankelijke positie, daar waar noodzakelijk, contacten te leggen en aan te gaan, met professionals, omwonenden en/of buurt.