Doorbreek het taboe, meld huiselijk geweld

Een onverzorgd uiterlijk, stil en teruggetrokken gedrag, blauwe plekken, verwaarlozing van het huis; het zijn allemaal signalen die erop kunnen wijzen dat het in een huishouden niet zo lekker loopt. Heb je het vermoeden dat er iets niet klopt bij je buren, familieleden of leerlingen? Of heb jij hier zelf mee te maken? Vraag ons om advies of neem contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Opsporen en oplossen
Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld is vaak nog een taboe. Doorbreek het zwijgen, praat erover met ons en zet de eerste stap op weg naar een oplossing. Samen zoeken we naar de juiste ondersteuning voor jou of iemand uit je omgeving. Het geweld is in veel gevallen een symptoom. Het opsporen en oplossen van de onderliggende zaken is daarom belangrijk.

Bel of mail voor advies of hulp
Wil je huiselijk geweld melden of advies vragen? Bel met 0485 700 500 of mail naar info@sociom.nl. Je kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis via 0800 20 00 (gratis en 24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl.

Werkwijze per januari 2019
Sociom hanteert de meldcode huiselijk geweld. Per 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen Verplicht over een afwegingskader te beschikken. (vastgelegd in het Besluit verplichte meldcode)

Sociom past haar werkprocessen en protocol huiselijk geweld hierop voor 1 januari 2019 aan. Meer info over de meldcode vind je via de website, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Deel deze pagina via