Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft en u er met de medewerker niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende hulpverlener. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Sociom.  klachten@sociom.nl

Als deze bemiddeling niet slaagt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directie van Sociom. Stuur uw brief naar: klachten@sociom.nl. De directie zal zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Deze commissie geeft binnen twee maanden advies aan de directie. De directie bepaalt zijn standpunt aan de hand van dit advies en deelt dit binnen een week aan u mee.

Voor uitgebreide informatie over de procedures verwijs ik u naar de linken hieronder.

Makkelijke uitleg procedure. link

Stroomschema klachtenprocedure. link

Klachtenprocedure externe klachten Sociom. link

Reglement externe klachtencommissie. (Ons Welzijn en Sociom) link