ROA komt op voor jouw belangen

De Raad van Overleg en Advies vertegenwoordigt iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sociom. Zij komen op voor jouw belangen. Dat doet ze door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over hoe de dienstverlening nog beter kan. De ROA is onafhankelijk.

Weten wat er speelt
De drie leden die de inwoners en vrijwilligers vertegenwoordigen komen uit het Land van Cuijk. Deze leden zijn gekoppeld aan één van de vier gebiedsteams, waar ze een aanspreekpunt hebben. Zij weten wat er speelt en volgen met een kritische blik het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast zijn nog twee sociaal werkers aanwezig binnen de ROA om integraal te kunnen werken (bijvoorbeeld onderwerp afhankelijk). Zij hebben geen bevoegdheden.

Denk mee met de ROA
De ROA bestaat uit de volgende deelnemers:
Gemeente Boxmeer: Sylvia Peters-Rit uit Boxmeer.
Mail: sylviapetersrit@sociom.nl
Gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave: Peter Hendriks uit Grave. Mail: peterhendriks@sociom.nl
Gemeente Sint Anthonis: Barend Voskuilen uit Oeffelt.
Mail: barendvoskuilen@sociom.nl

Huberiet Vollenberg neemt samen met een roulerende collega deel namens de medewerkers van Sociom.

Informatie verstrekt aan de ROA wordt vertrouwelijk behandeld.
De leden van de ROA vergaderen vier keer per jaar met de directeur-bestuurder en twee keer met de Raad van Toezicht.

Voor algemene vragen: roa@sociom.nl