Stagevacature Maatschappelijk werk

Jouw opleiding

 • Hbo leerjaar 3

 • Stage van 24 uur per week


Wat ga je doen?

Hoofdtaken

 • Inventariseren van de hulpvraag;
 • Uitvoeren van de hulpverlening en begeleiding;
 • Het signaleren van probleemvelden;
 • Het leggen van contacten met en onderhouden van interne en externe disciplines, ontdekken van de sociale kaart;
 • Processen bewaken.

Inhoudelijk

 • Je leert methodisch werken, waaronder oplossingsgericht werken, schaalvraag, motiverende gespreksvoering en de sociale netwerkstrategie;
 • Door screening/intakes informatie verzamelen over de cliënt en de leefomgeving, verkent daarmee de situatie, de psychosociale problematiek, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt;
 • Je verstrekt informatie en advies, over het aanbod en werkwijze van Sociom;
 • Je verwijst cliënten zo nodig door en verdiept je daarvoor in de sociale kaart van ons werkgebied;
 • Je maakt een probleemanalyse, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een begeleidingsaanbod worden bepaald, rekening houdend met het handelingsvermogen en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en externe disciplines;
 • Je geeft in voorkomende gevallen voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, specifieke activiteiten en publicaties.

Bij alle taken word je begeleid door een van onze algemeen maatschappelijk werkers.


Wat leer je?

 • Houden van intakegesprekken
 • Werken met sociale netwerken
 • Verkennen van leefgebieden
 • Opstellen van handelingsplannen
 • Oefenen van gesprektechnieken
 • Oplossingsgericht werken 

 

Iets voor jou?

Stuur jouw motivatiebrief dan uiterlijk 15 mei 2021 naar stagecoordinator@sociom.nl o.v.v. stage maatschappelijk werk.

Bekijk meer informatie over maatschappelijk werk bij Sociom

Deel deze pagina via