Bemiddelingshulp Sociom

Bij de ORO bemiddelingshulp overlegt u samen over de afspraken die u wilt gaan maken. Dit gebeurt onder begeleiding van twee ‘bemiddelaars’.

Het doel is bereikt als voor de kinderen een stabiele regeling ontstaat. Zij ervaren dat u zich gezamenlijk inspant voor hun belang: dat wil zeggen dat uw kind een eigen relatie kan onderhouden of opbouwen met beide ouders.