Werkwijze ORO

ORO kan alleen plaatsvinden als beide ouders deelnemen aan gesprekken en één van de ouders woonachtig is in het Land van Cuijk.

De bemiddelingshulp bestaat uit maximaal zes gesprekken.
Bij de gesprekken zijn altijd twee bemiddelaars aanwezig. Dit zijn sociaal werkers van Sociom. Zij zijn hiertoe specifiek opgeleid.