Ouderschapsreorganisatie (ORO) na scheiding

Ouderschapsreorganisatie is bemiddelingshulp in situaties waarbij sprake is van een (dreigende) conflictscheiding, waardoor kinderen het risico lopen om bedreigd te worden in hun ontwikkeling. Dit gebeurt ondanks dat ouders er in hun ogen alles aan doen om dit te voorkomen.
Ouders zijn dan vaak niet meer in staat om meningsverschillen met elkaar te bespreken en op te lossen. Kinderen en ouders raken het vertrouwen in elkaar en elkaars ouderschap kwijt. De methode ouderschapsreorganisatie kan helpen om deze cirkel te doorbreken en de communicatie tussen ouders weer op gang te brengen.
Deze bemiddelingshulp is beschikbaar voor alle inwoners van het Land van Cuijk.

Visie
Samenwerkingsproblemen tussen ouders kunnen ervoor zorgen dat ouders moeilijk toekomen aan gewoon opvoeden. Dat raakt zowel de ouders als het kind. Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving bij beide ouders. Voor ouders is het belangrijk dat zij hun ouderschap vanuit samenwerking kunnen uitvoeren.

Methodiek
Deelname aan Oro kan alleen op basis van vrijwilligheid. Ouderschapsreorganisatie is altijd toekomst- en oplossingsgericht. De Oro-bemiddelaars richten zich voor het grootste deel op hoe de communicatie tussen ouders verloopt. Zij helpen ouders om patronen (die er zijn) te verhelderen en van daaruit op een andere manier invulling te geven aan het ouderschap (met elkaar in gesprek te gaan.) Dit omdat het welzijn van hun kind daarom vraagt.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inbreng van gespreksonderwerpen. De Oro-bemiddelaars helpen ouders om de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (ook dat van de andere ouder en de kinderen) te bekijken en nodigen uit om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaars zijn neutraal; zij zullen echter het belang van het kind steeds centraal stellen.

Wanneer geen Oro
Uitgangspunt voor Oro is dat er geen juridische procedures lopen over verdeling van ouderschapstaken en ouderlijk gezag. Juridische strijd over deze onderwerpen zijn moeilijk te combineren met overleg en bemiddeling. Wanneer de veiligheid van een van de ouders, de kinderen of de bemiddelaars in het geding is, kan ook geen bemiddelingshulp worden gestart.

In de praktijk
De bemiddelingshulp wordt gegeven door twee gespecialiseerde bemiddelaars van wie een van de bemiddelaars specifiek de belangen van het kind in de gaten houdt tijdens de gesprekken. Ouders voeren samen met de bemiddelaars de gesprekken op geplande data. De kinderen worden niet rechtstreeks bij de bemiddelingshulp betrokken. Nieuwe partners of derden evenmin. In het startgesprek met de ouders worden de bespreekpunten geïnventariseerd. Deze worden vastgelegd in een bemiddelingscontract. Vervolgens vinden er maximaal vijf bemiddelingsgesprekken plaats. Beide ouders worden tegelijkertijd uitgenodigd voor het startgesprek. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van Sociom in Mill. Tijdens het startgesprek of gedurende het traject kan ook blijken dat Oro niet de oplossing is om beter met elkaar te leren communiceren. In dat geval kan er naar een andere oplossing worden gezocht. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt opgestuurd naar de ouders. Ter ondersteuning van de bemiddelingsgesprekken, worden opnamen gemaakt van de bijeenkomsten. Deze opnamen zijn niet opvraagbaar door de ouders of derden. Na beëindiging van de Oro worden de opnamen gewist.

Nadere informatie en aanmelding:
Voordat u zich voor de ouderschapsreorganisatie aan kunt melden, vragen wij u kennis te nemen van de volgende documenten: aanmeldingsprocedure en spelregels
Daarna kunt u het Aanmeldformulier Oro invullen en mailen naar info@sociom.nl

Medewerkers

Meer informatie? Selecteer je gemeente en vind de medewerker bij jou in de buurt.