Raad van Overleg en Advies (ROA)

In september 2017 is de ROA geïnstalleerd.
De ROA bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten/ burgers (voorheen de Cliëntenraad) en vrijwilligers.

De ROA vertegenwoordigt iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sociom. Zij komt op voor de belangen van de burgers en vrijwilligers verbonden aan Sociom. Dat doet ze door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie t.a.v. de dienstverlening.

De missie
De Raad van Overleg en Advies behartigt integraal de belangen van de inwoners en vrijwilligers vanuit een strategisch perspectief binnen de reikwijdte van de missie van Sociom.

De visie
De Raad van Overleg en Advies wil op basis van informatie uit zowel de gebiedsteams als van de directie proactief meedenken en waar van belang adviseren. Dit vanuit een strategisch perspectief en op basis van een goed onderbouwde dialoog.

De werkwijze
De ROA wil samen doen, samen denken, samen beslissen en samen werken. De ROA is onafhankelijk. Informatie verstrekt aan de ROA wordt vertrouwelijk behandeld.

  • Samen doen betekent actief in gesprek gaan met de gebiedsteams (GT) en de directie.
  • Samen denken en beslissen betekent dat de ROA proactief, in dialoog en vanuit een strategisch perspectief tot beleid wil komen dat de missie van Sociom ondersteunt. Dat begint bij het samen evalueren/ signaleren en samen nadenken over de vormgeving van relevante ontwikkelingen.

Weten wat er speelt
De leden die de inwoners en vrijwilligers vertegenwoordigen komen uit het werkgebied van Sociom. Deze leden zijn gekoppeld aan de gebiedsteams, waar ze een aanspreekpunt hebben. Zij weten wat er speelt en volgen met een kritische blik het beleid en de uitvoering daarvan.

Overleg
De leden van de ROA vergaderen maandelijks daarnaast vier keer per jaar met de directeur-bestuurder en twee keer met de Raad van Toezicht.

Waarvoor kunt u de ROA benaderen?
U kunt contact opnemen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de verbetering van de dienstverlening van Sociom. De ROA hoort graag wat er beter kan, maar ook waarover u tevreden bent.

De ROA is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft Sociom een klachtenregeling. Klachtenregeling Sociom.
Jaarverslag 2018

De ROA bestaat uit de volgende deelnemers.

Gemeente Mill en St. Hubert: Joost de Kruijter

Gemeente Cuijk: Angelien Peeters

Gemeente Grave: positie is vacant

Gemeente St. Anthonis: Anke van der Hulst

Gemeente Boxmeer: Marian de van der Schueren

Voor vragen: roa@sociom.nl

Op dit moment hebben wij een vacature voor een nieuw lid.
Lees hier meer over de functie.

Afbeeldingen

Deel deze pagina via