Ouderschap na scheiding (ORO)

Ouderschap na scheiding, of ouderschapsreorganisatie (ORO), is bemiddelingshulp die bedoeld is om te voorkomen dat een scheiding een conflictscheiding wordt die goed ouderschap in de weg staat. Goede communicatie tussen de scheidende ouders is belangrijk voor de kinderen zodat zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving bij beide ouders. Voor ouders is dat belangrijk zodat zij hun ouderschap vanuit samenwerking kunnen uitvoeren.

Methodiek
De Oro-bemiddelaars kijken hoe de communicatie tussen ouders verloopt en beter kan, toekomst- en oplossingsgericht. Ouders brengen zelf de gespreksonderwerpen in. De bemiddelaars helpen om de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (ook die van de andere ouder en de kinderen) te bekijken en nodigen uit om te zoeken naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaars zijn onpartijdig en stellen telkens het belang van het kind centraal.

Voorwaarden voor deelname
Oro gebeurt op vrijwillige basis en kan plaatsvinden zolang er geen juridische procedures lopen over verdeling van ouderschapstaken en ouderlijk gezag, en zolang de veiligheid van ouders, kinderen en/of bemiddelaars niet in het geding is. Juridische strijd over deze onderwerpen is moeilijk te combineren met overleg en bemiddeling. 

In de praktijk
Bemiddelingshulp betekent dat twee gespecialiseerde bemiddelaars in gesprek gaan met beide ouders. Eén van de bemiddelaars houdt specifiek de belangen van het kind in de gaten. De gesprekken vinden plaats op geplande data. De kinderen en eventuele nieuwe partners zijn daar niet bij. 

Beide ouders worden tegelijkertijd uitgenodigd voor het startgesprek op het kantoor van Sociom in Mill. In het startgesprek worden de bespreekpunten geïnventariseerd en vastgelegd in een bemiddelingscontract. Vervolgens vinden er maximaal zes bemiddelingsgesprekken plaats. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt opgestuurd naar de ouders. Ter ondersteuning van de bemiddelingsgesprekken worden opnamen gemaakt van de bijeenkomsten. Deze opnamen zijn alleen beschikbaar voor de bemiddelaars en worden na beëindiging van de Oro gewist.

Meer informatie en aanmelden
Voordat je voor de ouderschapsreorganisatie aan kunt melden, vragen wij je de volgende documenten door te nemen: aanmeldingsprocedure en spelregels
Daarna kun je het Aanmeldformulier Oro invullen en mailen naar oro@sociom.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met Anne de Coole of Maureen van Niekerk (programmaleiders Ouderschapsreorganisatie).

Deel deze pagina via