GOET: Gezond Oud En Thuis

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat hulpverleners samenwerken.

In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt samen met welzijnsorganisaties, zorgaanbieders (GGZ Oost-Brabant, Pantein), het Dementie Keten Team, zorgverzekeraars, gemeenten en GGD. Ook Sociom neemt deel aan dit netwerk als organisatie voor sociaal werk.

Zo ontstond het project ‘GOET’: Gezond Oud & Thuis in Cuijk:

  • Een netwerk waarin zorg en welzijn elkaar weten te vinden in de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen.
  • Een digitale overlegtafel waarin oudere (mantelzorger), huisarts, sociaal werker en verpleegkundige laagdrempelig overleggen.
  • Een gezamenlijke opleiding casemanagement voor sociaal werkers en wijkverpleegkundigen
  • Een beeld van wat kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers belangrijk vinden bij casemanagement

GOET heeft aansluiting geïnitieerd bij regionale netwerken en projecten die zich richten op (verbeteren van) zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen.

Deel deze pagina via