Gespreksgroep Boxmeer

Maandelijks bijeen komen om je met een vaste groep mensen te verdiepen in uiteen lopende onderwerpen? Dat kan bij de ‘Gespreksgroep Boxmeer’! Onder leiding van een deskundige vrijwilliger staat iedere maand een ander thema centraal. Met behulp van diverse werkvormen wordt daarover gesproken.

De gespreksgroep Boxmeer komt maandelijks bij elkaar op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in Het Parochiehuis in Boxmeer.
Download hier de flyer met uitgebreide informatie.

Heb je belangstelling?
Neem contact op met de coördinator van Sociom|Zin: ✉ sociomzin@sociom.nl