Het programma

Programma
“Integrale Aanpak Verslavingen” bied een behandelingsprogramma op deeltijdbasis. Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek, waarin gezamenlijk een integraal behandelplan wordt opgesteld. Het meest urgente leefgebied wordt als eerste behandeld. Vandaaruit worden andere leefgebieden onderzocht en verder ontwikkeld.

Totale afhankelijkheid
“Integrale Aanpak Verslavingen” heeft als uitgangspunt dat elke verslavingsvorm het gevolg is van het uit balans raken van geestelijk en/of lichamelijk evenwicht. Om balans te voelen -een behoefte die in ieder van ons schuilt- is bij de verslaafde een verkeerd mechanisme ontstaan waar men moeilijk vanaf komt en dat op termijn schade aanricht. Dit mechanisme uit zich in destructief gedrag, als ook het gebruik van stemming veranderende middelen, waardoor geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid ontstaat.

Samenstelling maatwerkprogramma
• Regelmatig gesprek tussen cliënt en coach.
• Afspraken met de benodigde deskundigen.
• Inspirerende groepsactiviteiten.
• Periodieke terugkoppeling.

Stevig fundament
Stapsgewijs wordt de basis gelegd voor een verslavings-vrij leven. Wij kunnen daarna adviseren om het programma voort te zetten en te beoefenen. Hierna staat de cliënt zodanig in het leven, dat hij/zij het integrale programma zelfstandig kan beoefenen.

Betrokkenheid
Zowel de coach als andere deskundigen zullen opdrachten geven die mede zullen leiden tot een verslavings-vrij leven. Daar waar nodig zullen gezin, naasten en werkgever betrokken worden in het proces om tot een zo groot mogelijk succes te komen. Na afsluiting van ons reguliere programma, bieden wij de mogelijkheid tot nazorg.

Deel deze pagina via