Participatieverklaring: betrokken bij de samenleving

Het ondertekenen van een participatieverklaring is een verplicht onderdeel van je inburgeringsexamen. Je laat zo zien dat je betrokken bent bij de Nederlandse samenleving en dat je hier actief aan wilt bijdragen. Bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Wij ondersteunen je bij dit traject door je te informeren over je rechten en plichten.

Kennis opdoen over je nieuwe land
Om als vluchteling met een verblijfsstatus snel onderdeel uit te maken van de samenleving is het belangrijk dat je kennis opdoet over je nieuwe land. Wij ondersteunen je hierbij door samen met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijkste Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Bel of mail voor meer informatie
Wil jij meer weten over de participatieverklaring en wat wij daarin voor jou kunnen betekenen? Bel met 0485 700 500 of mail naar info@sociom.nl.

Deel deze pagina via