Collectieve Verzekering

Alle gemeenten binnen het Land van Cuijk hebben haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties verzekerd via de Vrijwilligerspolis en zijn aangesloten bij VrijwilligersNet Nederland. Iedereen is automatisch verzekerd en aanmelden of registreren voor de vrijwilligerspolis is daarom ook niet nodig.

Wie vallen er precies onder de verzekering?
Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd.

Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. Wij hebben het hierbij over personen die langdurig en onbetaald, op grond van een persoonlijke band, met de betreffende persoon de zorg voor chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich neemt. Sinds 1 januari 2011 zijn maatschappelijke stagiairs meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens met in achtneming van de Arbowet. Voor alle verzekeringen geldt dat zij een secundaire dekking hebben. Het is dus een aanvullende verzekering, de eigen verzekering gaat voor.

De Vrijwilligerspolis bestaat uit:
1A Collectieve ongevallenverzekering
1B Persoonlijke eigendommen
Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties
Bestuurdersaansprakelijkheid
Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers
Rechtsbijstand

Bronvermelding: VrijwilligersNet Nederland.

Meer informatie
Behoefte aan meer informatie? Neem dan even een kijkje op de website van VrijwilligersNet Nederland. Hier is ook een link met de meest recente Vrijwilligerspolis terug te vinden.

Voor verdere vragen of meer informatie kun je uiteraard ook bellen met het centrale nummer van Sociom via 0485 700 500 of neem contact op met het Vrijwilligerspunt in jouw gemeente.

 

Deel deze pagina via