Vrijwilligerswerk als asielzoeker

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Door het UWV wordt getoetst of er sprake is van vrijwilligerswerk. Een organisatie heeft een vrijwilligersverklaring nodig, als blijkt dat je als asielzoeker vrijwilligerswerk gaat doen. Deze verklaring toont aan dat het vrijwilligerswerk geen betaalde baan is. Een organisatie hoeft niet opnieuw een vrijwilligersverklaring aan te vragen, als meer asielzoekers hetzelfde vrijwilligerswerk binnen de betreffende organisatie gaan doen. Statushouders kunnen daarentegen zonder deze verklaring aan de slag als vrijwilliger.

Criteria vrijwilligerswerk 
De eisen van het UWV aan vrijwilligerswerk zijn:

  • het werk is meestal onbetaald;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk;
  • het werk is goed voor de samenleving. Bijvoorbeeld werk in een buurtcentrum, of wandelen met ouderen.

Meer informatie is te lezen op de website van de Rijksoverheid of lees dit document van het COA door.

Deel deze pagina via