Vrijwilligerswerk en UWV

Ontvang je een uitkering? Dan mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Je hebt wel toestemming nodig van jouw uitkeringsinstantie. Het is daarom verstandig om altijd contact op te nemen met je consulent om problemen te voorkomen.

Het is hierbij van belang dat je geen werkzaamheden gaat doen, waarvoor mensen normaal gesproken loon ontvangen. Daarnaast mag het vrijwilligerswerk geen belemmering vormen voor het accepteren van een betaalde baan.

Als je een WW-uitkering ontvangt, mag je ook vrijwilligerswerk doen. Hieraan zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld via een formulier toestemming vragen, om met behoud van de WW-uitkering, vrijwilligerswerk te mogen doen. Op de website van het UWV vind je meer informatie.

Deel deze pagina via